Internet věcí (Internet of Things - IoT)

Internet věcí (Internet of Things - IoT)
Home > IoT

Budoucnost a technologie IoT

Predikce technologického rozvoje pro nejbližší roky naznačují, že jen málo odvětví lidské činnosti a podnikání Internet věcí (IoT) nezasáhne. Nezůstávejte stranou této revoluce, která je srovnatelná se zavedením internetu do všech domácností, institucí a firem.

S námi jste připraveni na budoucí výzvy. Společnost DEVELICT Solutions s.r.o. je oficiálním integrátorem pro obě IoT sítě provozované v České republice, tedy pro síťě LoRa a Sigfox.

Jsme připraveni plnit vaše požadavky na vývoj a výrobu čidel i detektorů, a to i velmi sofistikované a složité. Pomůžeme vám s výběrem vhodné sítě pro vaše účely, do které vaše zařízení připojíme a připravíme pro vás vhodné softwarové prostředky pro optimální zpracování vašich dat z čidel a detektorů. Softwarové aplikace data upraví tak, aby pro vás měla maximálně vypovídající hodnotu, případně aby se stala efektivním vstupem pro vaše další firemní systémy.

Internet věcí pokryje v blízké budoucnosti nejrůznější oblasti lidské činnosti miliardami čidel, která prostřednictvím mobilních sítí LoRa a SIGFOX doručí množství užitečných informací, ze kterých vám pomůžeme zpřesnit analýzy nezbytné pro vaše podnikání, navýšit bezpečnost vašich objektů, vozidel a zařízení či jen monitorovat fungování vašich aktiv.

Jednoduše řečeno zprostředkujeme vám informace pro vaše efektivní a bezpečné podnikání. A to i globálně ze zemí, kde jsou IoT sítě již v běžném provozu.

Začněte využívat spolehlivé technologie IoT, která je nenáročná na údržbu. Roční náklady na užívání síti IoT jsou nesrovnatelně nižší než za jiné datové přenosové služby.

nahoru    
DEVELICT Solutions s.r.o.
Na Stezce 2124/4
100 00 Praha 10
IČ: 01913247, DIČ: CZ01913247
© 2016 DEVELICT Solutions s.r.o.
Právní upozornění a podmínky užití »
Web created by: Landar.cz »

tel.: +420 722 650 990
e-mail: info@develict.com